EST РУС ENG DE NO
Puidumüük

Kütteväärtused erinevatel küttematerjalidel.

Kütteväärtus on soojushulk, mis eraldub puidu põlemisel. Erinevatel puuliikidel on erinevad kütteväärtused. Siin toome välja meie küttekontori poolt pakutavate KÜTTEPUUDE keskmised KÜTTEVÄÄRTUSED 20% puiduniiskuse juures ("Puitkütus" 2010, SA Erametsakeskus andmetel):

*kask 1700 kWh/rm
*lepp 1230 kWh/rm


PUITBRIKETI KÜTTEVÄÄRTUS
Kui Kesk-Eesti küttekontori poolt pakutavat puitbriketti võrrelda puiduga, siis 1 tonn puidubriketti on kütteväärtuselt samaväärne 4-5 m3 kuivade küttepuudega.
See on tootjapoolne arvestus.


PELLETI KÜTTEVÄÄRTUS
Standart EN 14961-2 lubab pelleti kütteväärtuseks 4,6 kWh < Q < 5,3 kWh.
See on tootjapoolne arvestus.

Kütteväärtus näitab ühe kg pelleti põletamisel eralduvat soojust. Kütteväärtust mõjutab suuresti graanuli niiskus ja tuhasisaldus. Mida väiksem niiskus, seda suurem kütteväärtus.